Artykuły

Artykuły

Jak często należy przeprowadzać szkolenia okresowe bhp?

Przedstawiamy częstotliwość odbywania szkoleń okresowych bhp: Lp.     Zajmowane stanowisko w zakładzie pracy Częstotliwość odbywania szkolenia okresowego nie rzadziej niż: Forma szkolenia Minimalny czas trwania szkolenia 1. Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści Raz na 5 lat Kurs, seminarium, szmokształcenie kierowane 16h* 2. Pracownicy inżynieryjno-echniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji; projektanci;...

Czytaj całość

Szkolenia BHP online już dostępne

Szkolenia bhp okresowe na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz dla osób kierujących pracownikami od dzisiaj w naszej firmie mogą być przeprowadzane w formie e-learningu, czyli poprzez naszą nową platformę na której udostepniamy, na poczatek, dwa rodzaje szkoleń bhp. W celu skorzystania z naszej innowacyjnej usługi należy się  z...

Czytaj całość

Co kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy(PIP)?

Do jednych z zadań inspekcji pracy należy nadzór nad przestrzeganiem przez pracodawców prawa pracy. Inspektorzy pracy sprawdzają przede wszystkim: a)badania lekarskie pracowników b)szkolenia pracodawcy oraz pracowników w zakresie bhp c)ocenę ryzyka zawodowego d)występowanie w danym zakładzie pracy wypadków przy pracy e)pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno sanitarne f)sposoby prowadzenia akt osobowych g)zasady zawierania i...

Czytaj całość