Cennik oferty BHP

Cennik

Cennik oferty BHP

Szkolenie wstępne bhp

od 50zł

Szkolenie okresowe bhp

od 50zł

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej (w zależności od rodzaju wypadku (lekki, ciężki, śmiertelny, zbiorowy) zakresu prac, miejsca zdarzenia, daty wypadku, daty zgłoszenia

od 150zł

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego

od 100zł

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego

od 100zł

Opracowanie instrukcji BHP stanowiskowej

od 30zł

Aktualizacja instrukcji BHP stanowiskowej

od 30 zł

Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR)

od 300 zł

Aktualizacja instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR)

od 150 zł

Opracowanie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

od 500 zł

Aktualizacja planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

od 200 zł

Doradztwo i opiniowanie z zakresu prawa pracy

od 100 zł

Audyt bhp w zakładzie pracy

od 300 zł

Stawka godzinowa

od 50 zł

Koordynacja BHP budowy, projektu

od 600 zł

Weryfikacja akt/teczek pracowniczych w dziedzinie BHP

od 10 zł szt.

Wsparcie w trakcie kontroli PIP

od 200 zł

Ekspresowe wykonanie usługi

od100 zł