Jak często należy przeprowadzać szkolenia okresowe bhp?

Artykuły

Jak często należy przeprowadzać szkolenia okresowe bhp?

Przedstawiamy częstotliwość odbywania szkoleń okresowych bhp:

Lp.     Zajmowane stanowisko w zakładzie pracy Częstotliwość odbywania szkolenia okresowego nie rzadziej niż: Forma szkolenia Minimalny czas trwania szkolenia
1. Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści Raz na 5 lat Kurs, seminarium, szmokształcenie kierowane 16h*
2. Pracownicy inżynieryjno-echniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji; projektanci; kontruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych Raz na 5 lat Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 16h*
3.  Pracownicy służby bhp i osoby wykonujace zadania służby bhp Raz na 5 lat Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 32h* w tym 4h ćwiczeń
4. Pracownicy, którzy narażeni są na czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie bhp Raz na 5 lat Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 8h*
5. Pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie wymienieni w tabeli Raz na 6 lat Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 8h*
6. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych Raz na 3 lata Instruktaż na stanowisku+ wykład 8h*
7. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne Raz na rok Instruktaż na stanowisku+wykład 8h*

 

*-1 godzina liczona jest jako godzina lekcyjna, czyli 45 min.

 

Wszystkie Artykuły